De [kalliope] waar het hier om gaat is een fonds op naam, ter ondersteuning van educatie van Afrikaanse jonge vrouwen. Dit fonds is opgezet door Desiree van Kollenburg en Joris Linssen.

Doelstelling

Het fonds is gericht op financiële ondersteuning van educatie (voortgezet en hoger onderwijs) van meisjes en jonge vrouwen op het Afrikaanse continent, bij voorkeur in West- en Centraal-Afrikaanse landen. De financiële ondersteuning is met name bedoeld voor vergoeding van opleidingskosten, maar kan eventueel ook andere kosten betreffen, indien dit nodig is om het primaire doel (afronding van de opleiding) te verwezenlijken.