Vanaf 2011: Oeganda, African Rural University for Women

Deze universiteit is de eerste in Oeganda die een gespecialiseerde opleiding biedt voor geïntegreerde ontwikkeling van het platteland. De focus ligt op vrouwen, omdat in Afrika, de gezondheid en opleiding van de kinderen in handen ligt van vrouwen. Om het platteland te ontwikkelen is vrouwelijk leiderschap daarom onmisbaar. Toch verlaat het meerendeel van de meisjes hun school vanaf hun twaalfde. Daarnaast bereidt het opleidingsprogramma van de scholen de meisjes en vrouwen niet voor op de noden van het leven op het platteland, waaronder activiteiten die leiden tot inkomsten voor het gezin.

In Oeganda zijn vrouwen vertegenwoordigd in veel beroepen, zoals artsen, juristen, leraressen, ingenieurs en politici en verschillende van deze rolmodellen zijn terug te vinden in de raad van bestuur van de ARU. Desalniettemin is hun aantal gering. De juiste mix van vrouwelijke leiders in uiteenlopende disciplines zou de juiste synergie kunnen creëren om de samenleving in Oeganda en Afrika te verbeteren.

Vanaf 2014: Ghana, Compassion 4 Humanity (C4H)

In Ghana is deze organisatie actief op twee hoofdprogramma's. Ten eerste heeft C4H in 2013 de Compassionate Kids School opgericht, ter opleiding van kinderen in Koforidua in de Eastern Region van Ghana. De school richt zich op kinderen uit gezinnen met weinig middelen, kinderen die hun school niet hebben afgemaakt, of anderszins weinig kans hebben op een opleiding. Ten tweede richt C4H zich op het begeleiden van schoolverlaters in een stageprogramma, met als doel dat zij een vak leren, waarmee ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.