De [kalliope] waar het hier om gaat is een fonds op naam, ter ondersteuning van educatie van Afrikaanse jonge vrouwen. Dit fonds is opgezet door Desiree van Kollenburg en Joris Linssen.

Doelstelling

Het fonds is gericht op financiële ondersteuning van educatie (voortgezet en hoger onderwijs) van meisjes en jonge vrouwen op het Afrikaanse continent, bij voorkeur in West- en Centraal-Afrikaanse landen. De financiële ondersteuning is met name bedoeld voor vergoeding van opleidingskosten, maar kan eventueel ook andere kosten betreffen, indien dit nodig is om het primaire doel (afronding van de opleiding) te verwezenlijken.

Vanaf 2011: Oeganda, African Rural University for Women

Deze universiteit is de eerste in Oeganda die een gespecialiseerde opleiding biedt voor geïntegreerde ontwikkeling van het platteland. De focus ligt op vrouwen, omdat in Afrika, de gezondheid en opleiding van de kinderen in handen ligt van vrouwen. Om het platteland te ontwikkelen is vrouwelijk leiderschap daarom onmisbaar. Toch verlaat het meerendeel van de meisjes hun school vanaf hun twaalfde. Daarnaast bereidt het opleidingsprogramma van de scholen de meisjes en vrouwen niet voor op de noden van het leven op het platteland, waaronder activiteiten die leiden tot inkomsten voor het gezin.

In Oeganda zijn vrouwen vertegenwoordigd in veel beroepen, zoals artsen, juristen, leraressen, ingenieurs en politici en verschillende van deze rolmodellen zijn terug te vinden in de raad van bestuur van de ARU. Desalniettemin is hun aantal gering. De juiste mix van vrouwelijke leiders in uiteenlopende disciplines zou de juiste synergie kunnen creëren om de samenleving in Oeganda en Afrika te verbeteren.

Vanaf 2014: Ghana, Compassion 4 Humanity (C4H)

In Ghana is deze organisatie actief op twee hoofdprogramma's. Ten eerste heeft C4H in 2013 de Compassionate Kids School opgericht, ter opleiding van kinderen in Koforidua in de Eastern Region van Ghana. De school richt zich op kinderen uit gezinnen met weinig middelen, kinderen die hun school niet hebben afgemaakt, of anderszins weinig kans hebben op een opleiding. Ten tweede richt C4H zich op het begeleiden van schoolverlaters in een stageprogramma, met als doel dat zij een vak leren, waarmee ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Uiteraard staat het fonds [kalliope] open voor bijdragen. Schenken geeft je het plezier van betrokken zijn. Betrokken bij de ontwikkeling van een solide middenklasse in Afrika. Je kunt grotere of kleinere bedragen schenken, eventueel via de notaris.

Het fonds heeft de status van ANBI, waardoor je een gift, al dan niet periodiek, mag aftrekken. De exacte voorwaarden staan beschreven op de website van de Belastingdienst.

Je gift is welkom op: bankrekening NL06 TRIO 2205 2705 83, ten name van STF [kalliope] te Zeist.

Als je donatie specifiek bedoeld is voor één van de twee programma's van Compassion 4 Humanity, dan graag overschrijven onder vermelding van "Compassionate Kids school" ofwel "Apprenticeship Program".

Het fonds [kalliope] is ondergebracht bij Triodos Foundation, die zorgt voor de continuïteit op langere termijn. Triodos Foundation neemt alle administratieve en organisatorische taken rondom het fonds voor haar rekening. Ook speelt zij een belangrijke rol bij het zoeken naar initiatieven die [kalliope] ondersteunt.

De kosten zijn marginaal. Honderd procent van de inleg wordt besteed aan de ondersteunde initiatieven en alleen de opgebouwde rente over nog niet besteed kapitaal gaat naar Triodos Foundation.

Triodos Foundation is al 40 jaar door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Schenkingen aan [kalliope] zijn daarom fiscaal aftrekbaar voor schenkers en [kalliope] hoeft over de ontvangen bedragen geen belasting te betalen.