Jaar

Transactie Omschrijving Bedrag Saldo

2010


€0.00

Donaties
€10,000.00 €10,000.00

2011
Donaties
€10,125.00 €20,125.00

Steun African Rural University -€9,000.00 €11,125.00